Where Parametre

Every Page

Bütün sayfalarda çalışmasını sağlar.

Page Type

Home -> Ana sayfa da çalışmasını sağlar.

Product -> Ürün sayfasında çalışmasını sağlar.

Category -> Kategori sayfasında çalışmasını sağlar.

Cart -> Sepet sayfasında çalışmasını sağlar.

Address -> Adres sayfasında çalışmasını sağlar.

Payment -> Ödeme yöntemi sayfasında çalışmasını sağlar.

Approve -> Ödeme tamamlandı sayfasında çalışmasını sağlar.

Url Parameter

Sayfanın sonunda ytm_test contains true girilen sayfanın linkinde ?ytm_test=true olarak bir parametre olarak okunur ve bu durum gerçekleştiğinde aksiyon çalışır.

Tracker Parameter

Local Storage üzerinden kaydedilen değişkenlerin değerine göre filtreleme yapabilirsiniz.

Advanced Parameters

JS Değişken tab'ı üzerinden yeni bir değişken oluşturup o değişkene göre çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Rastgele oluşturulan değer eğer 50 den büyük ise true, 50 den küçük ise false döndürecektir. Rastgele oluşan değer 50 den büyük olduğu zaman bu aksiyon çalışmaya başlayacaktır.

Last updated